© René Franquinet (2012-2016)    Ontworpen in Serif WebPlus     info@questionit.nl


Question it
Question it

Melk en ict


(okt. 2011)

De slogan ICT is goed voor het onderwijs is misschien te vergelijken met de kreet Melk is goed voor elk. In eerste instantie kun je weinig tegen de motto’s hebben. Er is niet veel tegenin te brengen. Afgezien van allergische reacties bij de consumptie van melk, vergelijkbaar met die van ict, lees je geregeld stukjes, iets serieuzer aangeduid als rapporten, die het tegendeel willen aantonen. Immers, aldus die stukjes, je kunt beredeneren dat melk in ieder geval voor volwassen mensen een merkwaardig product is. Bovendien zijn sommige mensen er allergisch voor. Maar de melkverwerkende industrie wil je er graag op wijzen dat haar producten goed zijn. Een van mijn buren is er rijk van geworden. Geldt dat ook voor de ict-voor-het-onderwijs producenten? Die zouden er dan uitsluitend baat bij hebben als we zoveel mogelijk ict gebruiken. Daar zijn hun reclame-slogans in ieder geval op gericht. Maar ja, je weet hoe het soms vergaat met grote onderwijs-ict-projecten…

Je leest soms ook dat ict je afhoudt van waar het om gaat: leren en begrijpen wat er in de wereld gebeurt en hoe alles in elkaar zit. ICT kan je laten zien hoe de wereld in elkaar zit, maar begrijpen wordt aan jou overgelaten. Daar zit hem de crux: je kunt dat begrijpen ook overlaten aan apparaten, maar dan kun je ook je hele leven overlaten aan intelligente apparaten.

Een ander probleem is dat tegenstanders denken dat we ict zien als een doel, terwijl het een hulpmiddel is. Hardnekkig misverstand. Van de andere kant moet je niet teveel rekenen op de zegeningen van ict-in-het-onderwijs. Je zou anders doel en middel met elkaar verwarren.

Wat mij betreft moeten de mens en zijn eigen vermogens altijd bóven ict staan.