© René Franquinet (2012-2016)    Ontworpen in Serif WebPlus     info@questionit.nl


Question it
Question it

Every woman digital


(mrt. 2012)

8 Maart heb ik deelgenomen aan een conferentie ter gelegenheid van internationale vrouwendag. Deze conferentie werd gehouden bij IBM in Amsterdam en had de titel Every Woman Digital! Als je het zo naar de titel moet beoordelen, zou je het motto overbodig kunnen noemen. Immers de meeste, vooral jonge vrouwen beschikken over handige digitale apparaatjes, waarmee ze snel en efficiënt met de wereld kunnen communiceren. Van de smartphonegebruikers zijn zo op het oog vrouwen zelfs in de meerderheid. Dus waarom zo’n conferentietitel?

Het gaat om meer dan digitaal handig bezig zijn. Het gaat erom dat in Nederland nog steeds te weinig meisjes kiezen voor een studie of opleiding in het ict-domein. In 2006 zijn we onder leiding van VHTO met een aantal partners gestart met het ICT-Ster-project, dat beoogde plannen en campagnes op te stellen om meisjes in de hogere ict-opleidingen en –beroepen te krijgen. Na een jaar of zes moet ik constateren dat er telkens meer vooruitgang te bespeuren is. Langzaam dringt het tot meisjes door dat ze niet alleen de smartphones kunnen gebruiken, maar dat ze zelf eraan kunnen meehelpen de digitale wereld vorm te geven. Informatica moet het hebben van creativiteit en samenwerking. Meisjes zijn van nature wat onzekerder en timider als het op studiekeuzen aankomt. Ze willen om die reden hun eigen talenten vaak wat teveel relativeren. Dat maakt dat ze een studie die ooit eens typisch voor jongens gevonden werd, niet gauw kiezen. Mede dank zij Spiegelbeeld kunnen ze zien wat vrouwen kunnen betekenen en bereiken in de bètawereld en in informatica. Ook al hebben sommige carrières van de meer dan 1700 erin voorkomende vrouwen een wat grillig verloop, uiteindelijk hebben ze gevonden waar ze goed in zijn.

Ik hoop dat over een jaar of tien geen onderscheid meer gemaakt wordt in jongens en meisjes wat een keuze voor informatica betreft. Ik hoop dat tegen die tijd zowel de typisch vrouwelijke als typisch mannelijke eigenschappen in die wereld bijeen komen.