© René Franquinet (2012-2016)    Ontworpen in Serif WebPlus     info@questionit.nl


Question it
Question it

De lerende organisatie (2)


(mei 2012)

Een lerende organisatie leert van haar eigen processen. Ja, nogal wiedes, zult u zeggen. Toch wordt in veel processen zoals wij die kennen in de onderwijswereld, een lijn, al dan niet gemeenschappelijk afgesproken, uitgezet en volgt iedere deelnemer actief of passief die lijn. Af en toe, liefst bij bepaalde “mijlpalen”, wordt het proces geëvalueerd om te bekijken of de lijn nog gevolgd wordt. Vaak staat een doel voor middellange termijn voorop of vindt men het “project” al geslaagd als bepaalde doelen bereikt zijn.

Een lerende organisatie heeft natuurlijk ook een beleidslijn. Er zijn echter enkele essentiële verschillen met een standaard projectaanpak. Deelnemers aan of werknemers in de lerende organisatie moeten denken in de lijn van het masterplan, zich persoonlijk verdiepen in de doelstellingen van de organisatie, het juiste mentale model hebben (zeg maar gewoon: doelgericht denken over wat je samen wilt bereiken), dus een gemeenschappelijke visie erop nahouden en last but not least in teamverband leren (bijscholen). Bij elkaar is dat nogal wat. Menige leerkracht zal denken: en waar blijf ik dan? Ik zou zeggen: je bent zichtbaar in de resultaten van het plan. Als een school een slagingspercentage van 99 heeft, dan ben jij zelf ook 99% succesvol bezig. Dan zeg je niet gauw: aan mij liggen die 99% niet. Dat wil je wel zeggen als het slagingspercentage 60% is.

Plannen voor de lange termijn horen ook bij de zelflerende organisatie. Veel plannen worden nu projecten genoemd. Veel onderwijsprojecten lijken gemaakt te zijn voor succes op korte termijn. Als er bijvoorbeeld binnen drie jaar een beter gemiddelde gehaald wordt voor Nederlandse taalbeheersing in een bepaald leerjaar, is de aansturende organisatie al tevreden. Verder vooruit denken is meestal niet nodig. Soms valt de uitdrukking “we moeten deze aanpak borgen” en vaak blijft het bij deze slogan.

Gebeurt dat niet en dalen de resultaten dan kunnen we er weer een nieuw projectje tegenaan gooien? Graag.