© René Franquinet (2012-2016)    Ontworpen in Serif WebPlus     info@questionit.nl


Question it
Question it

Van stand-alone naar gezamenlijk onderwijs


(juni 2010)

De aanstaande jublieumconferentie van de Vereniging i&i op 24 en 25 november, met een jubileumavond op de 23e, zal natuurlijk ook voor een deel gericht zijn op wat er in het verleden aan mooie ICT-ideeën geuit is en wat daarvan uitgekomen is. Als het goed is, worden er altijd meer ideeën gelanceerd dan er worden uitgevoerd. ICT in het onderwijs heeft van oudsher voortrekkers gehad, die er in de eerste plaats van overtuigd waren dat er in ieder geval hardware in het onderwijs moest komen, waarmee je op een andere wijze met elkaar kon communiceren dan tot dan gebruikelijk: telefoon en papier waren tot de jaren '90 de gangbare, voor vrijwel iedereen beschikbare media. Het eerste daarvan was wat je noemt echt full-duplex: je kon tegelijk met elkaar praten en elkaar horen. Zelfs de meeste walkie-talkies moesten met een speciale knop de partijen in staat stellen de ander even aan het woord te laten of omgekeerd (half-duplex). Breakie-breakie dus.

De pioniers van computergebruik waren vaak die hards die zozeer geïntrigeerd raakten door de digitale magie, dat ze soms hun sociale leven erdoor lieten ontregelen. Niet zelden construeerden ze digitale schakelingen of programmeerden ze toepassingen die slechts een beperkte actieradius hadden. Helaas gebeurde dit veel in het onderwijs, waardoor soms heel goede programma's alleen op eigen school gebruikt werden.

Het heeft een hele poos geduurd voor men zich bewust werd van de mogelijkheid digitale communicatie in te zetten om gezamenlijk te werken aan problemen die gesteld zijn of die opgelost moeten worden. Dat is in feite de opdracht die we ons nu stellen: verzorg een digitale omgeving waarin mensen hun bijdragen kunnen leveren, waaraan anderen weer kunnen sleutelen om het beter te maken. Die bijdragen kunnen op velerlei vlak liggen: Deze opvatting is er in ideale vorm al vrij vroeg geweest, laten we zeggen begin jaren '90, maar het heeft lang geduurd voordat de virtuele omgeving ervoor geschikt was en mensen bereid waren op deze wijze met elkaar te werken. Een voor sommigen bijkomend bezwaar is: je moet bereid zijn je idee/vondst uit handen te geven.

Dit is de toekomst van ICT in het onderwijs: gezamenlijk werken aan goede (digitale) educatieve inhoud, altijd bereikbaar, altijd aanpasbaar, altijd in beweging. Maar de mensen die dit kunnen, moeten goed geselecteerd en liefst ook goed beloond worden.