© René Franquinet (2012-2016)    Ontworpen in Serif WebPlus     info@questionit.nl


Question it
Question it

Elektronica en terawatts


(juli 2010)

De laatste 10 jaar is het gebruik van grote en kleine elektronische apparaten onvoorstelbaar toegenomen. De hoeveelheid energie die ervoor gebruikt wordt, is naar evenredigheid niet toegenomen. Fabrikanten doen serieuze pogingen om het energiegebruik per apparaat (device) omlaag te brengen. Soms zijn ze daartoe ook verplicht vanwege nationale en internationale regels voor energiegebruik, vergelijkbaar met die voor spaarlampen. In 2009 deed het Internationale Energie Agentschap nog een dringende oproep aan alle regeringen om laptops, televisies en mobieltjes energiezuiniger te maken.


Maar kan de hoeveelheid apparaten die er in de wereld komt, het niet zo langzaamaan gaan winnen van de energie-efficiëntie van de apparaten? Als het beleid niet wijzigt, is dat zo.


Inmiddels is het aantal mensen dat een pc gebruikt meer dan 1 miljard. Elektronische apparaten zijn debet aan meer dan 15% van de elektriciteitsrekening. Er zijn meer dan 2 miljard tv's in gebruik. Meer dan de helft van de wereldbevolking heeft een of ander contract met een mobiele telefoonservice. Het aantal zo noodzakelijke laadapparaten voor al die elektronica wordt op 6 miljard geschat. Ik ben eens gaan tellen en kom op 12 laadapparaten in mijn eigen huis.


Als het zo doorgaat, zal tegen 2020 de hoeveelheid energie die door ict en allerlei elektronica gebruikt wordt, verdubbelen en over 20 jaar zal dat drie keer zoveel zijn; dat laatste komt neer op zo'n 1700 Terawatt. Dit is equivalent aan de totale hoeveelheid energie die momenteel in Japan en de USA geconsumeerd wordt.

Het ziet er allemaal wat somber uit, maar het is dan ook een als .. dan veronderstelling. Er zijn voldoende aanwijzingen dat de energie per apparaat sterk omlaag gebracht kan worden, met zeker meer dan de helft. We hebben er momenteel vaak al de goede technologie voor. Vergelijk het energiegebruik van moderne laptops eens met dat van pc's. Het is aanmerkelijk minder, maar de rekenkracht van de laptop evenaart vaak al die van een pc of is zelfs beter!


Betere componenten, betere samenwerking tussen hard- en software (is nu soms buitengewoon inefficiënt) zodat alleen energie gebruikt wordt indien nodig, functionele energieaanpak, het combineren van functies in één apparaat (zie de nieuwste smartphones), het zijn een paar mogelijkheden die het wat sombere beeld dat hiervoor geschetst is, kunnen doen vergeten. Er wordt ook wel eens gesproken van "energy harvesting" voor kleine apparaten: je moet ze zo maken dat ze hun energie uit de omgeving halen: zon, wind, beweging, lichaamswarmte. Denk eens aan het al heel lang bestaande principe van het altijd lopende horloge, dat het van je polsbewegingen moet hebben.


Misschien heb je zelf wel een geweldig idee om het energiegebruik van mobieltjes of andere gadgets terug te dringen. Geef ons door hoe je zoiets dan gerealiseerd ziet, dan publiceren we het een volgende keer.