© René Franquinet (2012-2016)    Ontworpen in Serif WebPlus     info@questionit.nl


Question it
Question it

Informatica, wie weet wat het is?  (1)


(mrt 2011)

Sinds het jaar 1999 worden in de bovenbouw van het Havo en Vwo lessen informatica gegeven. Zo’n 330 docenten zijn sindsdien opgeleid om het vak te geven; dat gebeurt op ongeveer 60% van de VO-scholen. Informaticalessen zijn gericht op een verdiepend inzicht in alles wat met digitale communicatie te maken heeft. Dan hebben we het dus in principe niet over het leren van praktische vaardigheden wat bijvoorbeeld het gebruik van MS Word betreft of het maken van een website of een PowerPoint-presentatie. Dan gaat het meer om de wijze waarop een tekstverwerker met gegevens omgaat, om wat er allemaal komt kijken bij het maken van een website met extra invoegtoepassingen. Ook inspelen op wensen van doelgroepen, gebruiksgemak (user interface), verhoging van efficiëntie zijn onderwerpen voor informatica. Het zelf programma’s maken via een Object Georiënteerde taal kan aan bod komen, de structuur van databases enz. Je zou het kunnen noemen het onder water kijken met Alt-F3 in Word Perfect 5.1: wat gebeurt er precies onder de letters en tekens die we intoetsen?

In de wandelgangen en aan de koffietafel is het altijd een beetje onduidelijk wat de informaticadocent uitspookt. Doet hij/zij inderdaad aan een soort van veredeld tekstverwerken, presentatielessen en website bouwen of is het veel abstracter? Het idee dat een vak met een schoolexamen zich bezighoudt met zaken die ook in de onderbouw gerealiseerd kunnen worden, ligt niet zo voor de hand. Toch heeft men meestal geen idee van wat er in de informaticalessen gebeurt. Geconstateerd wordt doorgaans wel dat de leerlingen er nogal actief bezig zijn, wat in de aanwezigheid van een pc niet zo moeilijk is.

Helaas hebben universiteiten en hbo’s ook last van een wanbegrip ten aanzien van de inhoud van het vak informatica. Dat is wat minder als er een zogenaamde informatiekundevariant bestaat: voornamelijk praktische invullingen van alles wat op digitaal vlak met een computer gerealiseerd kan worden. Multimedia, 3d-technieken, gaming, difgitale filmeffecten en -bewerking, websites aantrekkelijk(er) maken, social media enz. zijn dan de favoriete onderwerpen. Maar sommige van deze onderwerpen vragen ook om een degelijke wiskundige en analytische inslag van de student, waardoor ze meer liggen in het domein van wiskundige onderwerpen. En in die lijn vindt in Nederland weinig aanwas van studenten plaats.

deel 2