© René Franquinet (2012-2016)    Ontworpen in Serif WebPlus     info@questionit.nl


Question it
Question it

Computational thinking


(jan. 2013)

Het is niet mijn bedoeling u lastig te vallen met weer een term uit de computerwereld. Vooral als het begrip computational thinking letterlijk vertaald kan worden met: denken als een computer. Dat wilt u toch niet? Toch is het een geheel bij onze tijd passend begrip, waarover u in de toekomst zeker meer zult horen. Daarom alvast een tipje van de sluier. Computational thinking is een wijze van samen denken over en werken aan problemen, waarbij computerkracht en intelligente programma’s ingezet worden om tot een oplossing te komen. Kern van deze omschrijving is dus het inzetten van ict en de samenwerking van mensen. De wijze van denken moet daarbij vooral oplossingsgericht zijn, zoals dat gebruikelijk is bij het ontwerpen van computerprogramma’s. Daar wil je ook niet met onzekere uitkomsten zitten. Mensen zouden problemen zo moeten formuleren, dat een computer aan een oplossing kan werken. In feite is dat wat onze eerste computerprogrammeur Ada Lovelace (1815-1852) ook in het achterhoofd gehad moet hebben: ik heb een mechanisch apparaat (de Difference Engine) dat een aantal logische stappen achter elkaar kan zetten, dus dat ga ik volledig uitbuiten.

Met computational thinking kunnen we werken aan allerlei opdrachten en problemen: medische, sociale, technische, infrastructurele enz. Het was tot voor kort gebruikelijk dat specialisten op hun eigen vakgebied werkten aan specifieke problemen. Nu begint men zich te realiseren dat je door problemen onder meer disciplines te verdelen, er altijd wel iemand te vinden is die weet hoe je met inzet van ict hier een belangrijke bijdrage in kan leveren. Het probleem moet dan liefst wel ict-achtig geformuleerd zijn. Deze aanpak houdt ook in, dat je niet altijd in je eentje aan een probleem moet werken, maar moet gaan zoeken naar samenwerking met anderen en met andere vakgebieden: de aardrijkskundige die samenwerkt met de scheikundige en met de natuurkundige enz. En de computer, of liever gezegd ict, kan daarbij uiterst nuttige assistentie verlenen, mits je je probleem ict-achtig kunt formuleren.