© René Franquinet (2012-2016)    Ontworpen in Serif WebPlus     info@questionit.nl


Question it
Question it

Digitale Intelligentie (DQ)


(sept. 2012)

Na het IQ , het overbekende Intelligentiequotiënt, en het EQ, het sinds een jaar of tien bestaande Emotionele Quotiënt, wil ik het graag eens hebben over het DQ: het Digitale Quotiënt. We zullen het omschrijven als je vermogen op een goede manier om te gaan met digitale media. Misschien is het wel hetzelfde als mediawijsheid.

Voor het bepalen van je IQ wordt er via een stel toetsen een vrij uitvoerig spelletje gespeeld met je brein, zodat er een getal uitkomt dat aangeeft hoe clever je bent. Nou ja, clever is misschien wat kort door de bocht, maar als je even in de Wikipedia zoekt bij IQ, zie je het hele scala aan onderdelen die met het IQ te maken hebben.

Het EQ vult het IQ als het ware aan en het geeft aan in hoeverre je emotioneel bent toegerust om maatschappelijk succes te verwerven. Hoe ga je om met de emoties van jezelf of anderen? Hoe reageer je op situaties waaraan je niets lijkt te kunnen veranderen? Dit lijkt zelfs serieuzer dan het IQ, omdat je het met een goed EQ heel ver kunt schoppen. Het EQ is echter een complex begrip en insiders beweren dat een hoog EQ-gehalte nog geen maatschappelijk succes garandeert.

Digitale intelligentie is nog niet in de psychologie opgenomen. Het is zeker een niet op zichzelf staande eigenschap. Ik denk dat je met een mix van IQ, EQ en DQ ver in onze digitale wereld kunt komen. Dat je een zekere intelligentie moet hebben om met digitale media om te gaan, ligt voor de hand. Maar omdat die intelligentie niet altijd verondersteld kan worden, maken fabrikanten digitale spullen telkens gebruiksvriendelijker. Een kind kan de was doen, ook al is het te gebruiken apparaat intern bijzonder ingewikkeld. Zonder empathisch vermogen zet je geen iPhone 5 in de markt, ook al wordt de fabriek waarin ze gemaakt worden, op dictatoriale wijze bestuurd.


De volgende keer voorbeelden van goed en slecht DQ.