© René Franquinet (2012-2016)    Ontworpen in Serif WebPlus     info@questionit.nl


Question it
Question it

Digitale Intelligentie  - Top


(okt. 2012)

De vorige ICTeaser ging over Digitale Intelligentie (DQ), die u ongetwijfeld hebt gelezen. Vandaar dat ik het nu waag de titel zo te verkorten dat u begrijpt dat het gaat over slimme digitale intelligentie. De vorige keer had ik het bij een omschrijving van digitale intelligentie over het vermogen om te gaan met digitale media, maar ik realiseer me dat het allemaal veel breder is. Het betreft omgang met en toepassing van alles wat met ict te maken heeft. U had dat natuurlijk al lang in de gaten. Slimme digitale intelligentie is het vermogen ict zodanig in te zetten dat ze voorziet in een behoefte van mensen, die gericht is op vooruitgang in welzijn en welvaart. Deze afbakening is niet onbelangrijk. Die vooruitgang in welvaart en welzijn is een natuurlijke behoefte en daar kan ict ons zeer goed bij helpen. Vele nuttige toepassingen zijn te bedenken: navigatiesystemen in en voor allerlei vervoersmiddelen, verkeersveiligheid, huishoudelijke apparaten met ict-intelligentie, het zijn toepassingsgebieden waarvan we het met elkaar eens zijn dat ze ons goede diensten bewijzen.

Ook het onderwijs kan gebaat zijn met ict. Ik denk daarbij niet in de eerste plaats aan het gebruik van computers op school, maar meer aan het gegeven dat ict plaats- en tijdonafhankelijk leren mogelijk maakt. Dat is het verschil met het niet-ict-tijdperk. Maar het onderwijs gaat daar nog niet intelligent (genoeg) mee om. In het eerste stadium van ict-op-school vond de schooldirectie het al mooi en pr-bevorderend als ouders een lokaal getoond kon worden waar een twintigtal computers bij elkaar stonden (niets te doen). Nu zijn we zover dat een computerlokaal al ouderwets genoemd mag worden, omdat elke leerling over een digitaal volwaardig communicatieapparaat kan beschikken. Dus we zouden op educatief gebied veel intelligenter met ict kunnen omgaan. In het onderwijs ontsluit ict allerlei bronnen, maakt ze hulp op afstand mogelijk, bereidt ze leerlingen makkelijker voor op een ict-rijk beroep, kan gedifferentieerd leren eindelijk gerealiseerd worden, zouden er flexibeler roosters gemaakt kunnen worden.