© René Franquinet (2012-2016)    Ontworpen in Serif WebPlus     info@questionit.nl


Question it
Question it

Volkskrant 11-nov-2011:


Het taalgebruik van Aleid

Ik heb lang moeten wachten op een artikel dat de neergang van spelling en taalgebruik transparant behandelt. Meestal lees je iets in de trant van: dat loopt niet zo'n vaart of iedereen doet het, waarmee dan bedoeld wordt dat het wel gewoon taalgebruik zal worden.
Het is Aleid Truijens gegeven er in haar column van 9 november een heldere maar ook genuanceerde kijk op te geven. Het aardige bij haar is niet alleen dat ze goed schrijft, maar dat ze daarmee ook heel wat venijn om geconstateerde taalachterlijkheden (hoeveel punten levert dit op?) kwijt kan.
In cauda venenum, het gif zit in de staart, zo is het ook met haar artikel. Als je kinderen/leraren niet voldoende traint in correcte spelling en goed taalgebruik (hoe hoort het, als het ware), dan wreekt zich dat in hun carrière.
Het is dus zelfzuchtig en kortzichtig van neerlandici als ze hun eigen afkeer van correcte spelling en taalgebruik op hun leerlingen projecteren. Daarmee negeren ze dat deze leerlingen liever een goede baan op een gerespecteerde plek willen hebben dan een schop uit rancune of gemakzucht willen geven tegen een door hun leraren geminachte maatschappij.


Volkskrant 6-sept-2011:

(zoals door de krant gepubliceerd)


Paard van Troje

In haar uiteenzetting over de loze beloftencultuur van de Grieken, vergeet Renée Hirschon (Ten eerste, 5 september.) een nog ouder gegeven te vermelden dan het gedrag van Grieken onder de Turkse overheersing. In de Aeneïs van Vergilius (meer dan 2.100 jaar geleden geschreven) staat de beroemde uitspraak van hogepriester Laocoön: Timeo Danaos et dona ferentes: 'Ik vrees de Grieken, ook al brengen zij geschenken.'

In de Aeneïs heeft deze uitspraak te maken met wantrouwen over een geschenk in de vorm van een reusachtig houten paard, dat aan de Trojanen

aangeboden werd en dat de ondergang van Troje betekende. Vrijwel iedere Europeaan kent dat stukje mythologie. Misschien krijgt ze nog een modern vervolg in Europese context.


(zoals door mij aangeboden)


Vreest de Grieken, ook al brengen zij geschenken


In haar uiteenzetting over de loze beloftencultuur van de Grieken, vergeet Renée Hirschon (VK Ten Eerste, 5 sept.) een nog ouder gegeven te vermelden dan het gedrag van Grieken onder de Turkse overheersing. In de Aeneïs van Vergilius (meer dan 2100 jaar geleden geschreven) staat de beroemde uitspraak van hogepriester Laocoön: Timeo Danaos et dona ferentes: Ik vrees de Grieken, ook al brengen zij geschenken. In de Aeneïs heeft deze uitspraak te maken met wantrouwen over een geschenk in de vorm van een reusachtig houten paard, dat aan de Trojanen aangeboden werd en dat de ondergang van Troje betekende. Vrijwel iedere Europeaan kent dat stukje mythologie. Misschien krijgt ze nog een modern vervolg in Europese context.Volkskrant  6-aug-2011:


Weer of geen weer


In het oosten heeft men afgelopen woensdagavond op diverse plekken aardig wat overlast gehad van hoosbuien, waaraan kort een tropische zwoelte vooraf ging. In Arnhem liep de nieuwe stationshal onder en Kröller-Müller op de Veluwe moest water van de vloeren halen. Ik hoopte daarover iets te lezen in de Volkskrant van donderdag, al was het maar om de oosterlingen de indruk te geven dat ook hun gebied aandacht krijgt. Niks daarvan: geen enkel woord hierover. Had u maar Thomas van Luyn op pad gestuurd: buienradar gaf het naderende onheil al duidelijk aan, dan hadden we er nog eens lekker om kunnen lachen.

vervolg brieven