© René Franquinet (2012-2016)    Ontworpen in Serif WebPlus     info@questionit.nl


Question it
Question it

Informatica, muziek, gym


(dec 2012)

De vakken informatica, muziek en gym (lichamelijke opvoeding), hebben een grote verwantschap. Die verwantschap hebben ze vanwege hun aard. Die aard brengt met zich mee dat leerlingen er op wel heel verschillende manieren mee bezig zijn. Dat kan variëren van heel moeizaam tot uitzonderlijk vaardig of begaafd. Er bestaan dus grote verschillen tussen leerlingen die ermee bezig zijn. Dat heb je niet zo gauw met nogal wat andere vakken. Een uitzonderlijk talent voor een vak als Frans of geschiedenis, dan wel natuurkunde of aardrijkskunde zie je niet zo gauw, tenzij in samenhang met andere, min of meer verwante vakken.

Zodra leerlingen met informatica, muziek of gym bezig zijn, ontdek je die niveauverschillen in een groep al gauw: je hebt uitblinkers en je hebt achterblijvers. En ze kunnen er meestal ook niks aan doen. Je hebt het of je hebt het niet. Het zal dus een aangeboren eigenschap zijn. Er zit iets in deze leerlingen dat maakt dat ze snel problemen en structuren doorzien (informatica), een melodie zodanig in zich opnemen en verwerken dat ze er alles mee kunnen, zowel actief als passief (muziek) en lichamelijke activiteiten als van nature vloeiend en perfect uitvoeren (gym). Iedereen heeft leerlingen van deze soort in zijn schoolbestaan meegemaakt.

Voor het vak informatica (waar de teasers vaak over gaan) zien we dat de snelle leerlingen als vanzelf problemen oplossen, met of (liefst) zonder de docent. Iedere docent kent ze. Soms wordt hier verkeerd op gereageerd en wordt het proces afgeremd. Dat dit niet alleen contraproductief is, maar zelfs demotiverend voor de leerling, ligt voor de hand.

Advies: schakel begaafde leerlingen in in het klasseproces, laat hen anderen helpen, dan worden ze in hun talent(en) gesteund en kunnen ze zich tegelijk heel nuttig maken. Maar vergeet vooral niet hun creatieve opdrachten te geven zodat ze hun talenten nog meer kunnen ontwikkelen.