© René Franquinet (2012-2016)    Ontworpen in Serif WebPlus     info@questionit.nl


Question it
Question it


De Vereniging i&i houdt zich bezig met alles wat met informatie en communicatie in het onderwijs te maken heeft


De informatica-academie verzamelt ideeën over een beter onderwijs in informatica in het bijzonder en beter onderwijs in het algemeen


Enigma-online biedt een informaticamethode aan voor de bovenbouw van het havo en vwo


In de Onderwijscoöperatie werken vijf partijen samen om het beroep van leraar en de onderwijspraktijk te verbeteren


Registerleraar.nl houdt bij wat leraren aan bijscholing doen en hoe zij hun beroepskwalificatie onderhouden

Het Platform VVVO behartigt de belangen van vakdocenten in het VO


Onderwijs Pioniers maakt het mogelijk docenten met goede onderwijsideeën financieel te ondersteunen en hen een jaar te begeleiden


Kennisland werkt aan maatschappelijke vernieuwing voor een sterke kennissamenleving.

De volgende links hebben alle te maken met verenigingen of instellingen waar ik direct of indirect bij betrokken ben. (klik op plaatje om naar de site te gaan)