© René Franquinet (2012-2016)    Ontworpen in Serif WebPlus     info@questionit.nl


Question it
Question it

Het rapport Digitale Geletterdheid in het Voortgezet Onderwijs is het advies waar we al een poos op gewacht hebben.


Na vele jaren goedbedoeld aanmodderen met ict in onderwijs ligt er nu (per begin febr. 2013) een advies aan het Ministerie van OCW, maar ook aan Economische Zaken, om structureel iets te veranderen aan de digitale aspecten van en in het onderwijs in Nederland.


Het is voor een groot deel gericht op het examenvak informatica, maar ook in het algemeen op informatie- en communicatie-onderwijs in een doorlopende leerlijn.


Klik op de frontcover van het boekje hiernaast als u  een digitale versie wilt downloaden.