© René Franquinet (2012-2016)    Ontworpen in Serif WebPlus     info@questionit.nl


Question it
Question it

Data Mining


(jun 2013)

Een bijzondere vorm van snuffelen in big data, waar we het de vorige keer over gehad hebben, is data mining. Het begrip data mining is al een stuk ouder dan het begrip big data, want die forse hoeveelheid digitale gegevens zijn er pas de laatste jaren bijgekomen. Ontzaglijke hoeveelheden data-opslag door telkens goedkoper wordende opslagapparaten, hebben daaraan bijgedragen.

Data mining houdt zich bezig met het analyseren van informatie die beschikbaar is in databases. Als je een ID hebt, en dat hebben de meeste mensen, dat is het voor de overheid geen kunst om jouw persoonlijke gegevens in kaart te brengen. Een ander verhaal is het als je uit die miljoenen records (het geheel van individuele gegevens) in de ID-database, op zoek gaat naar verwante gegevens of gegevens die te koppelen zijn aan bepaalde inkomens of beroepen of omgevingen enz. Daar kun je helaas geen bezwaar tegen aantekenen. De overheid is natuurlijk zo wijs, niet aan je te vertellen dat er iemand in jouw buurt leeft die bepaalde gelijke ID-gegevens heeft ingevuld. Dan zouden ze namelijk in je privacy treden en daar bestaan duidelijke regels over.  

Betreft het gegevens in databases zoals die van Google of Facebook en zelfs Twitter, dan kun je je ook wel voorstelen dat daar interessante informatie uit te halen is. En daar is commercieel wel wat mee te doen. Datamining is uiteraard niet toegestaan op databases die niet door de eigenaar van de  database beheerd worden. Mensen die zich bij LinkedIn aangemeld hebben, merken geregeld dat ze boodschappen krijgen over mensen die ongeveer gelijke opleidingen gehad hebben of die gelijke “peers” (zeg maar geestverwanten) hebben. Alles oké, zolang als je er maar toestemming voor geeft. En dat doen de meeste mensen zonder dat ze de kleine lettertjes lezen.

Maar zouden al die databases aan elkaar gekoppeld worden, dan kun je je voorstellen dat er een Big Brother effect kan optreden. Maar zitten we daar al niet in?